Application Form

夏休みイベント「人工知能でカーレース勝負」申し込み

下記のフォームに必要事項をご入力ください。
参加日程 必須
保護者氏名 必須

メールアドレス 必須
電話番号 必須
本人様氏名 必須

年齢 必須
プログラミング経験 必須
備考